Contact Information

 • 259 Phan Đăng Lưu, Tp. Huế
 • 0543.520 505 - 6 28 18 88
 • salonphuongnguyenhue@yahoo.com
 • Thứ 2 – Thứ 6: 08.00-20.00
  Thứ 7: 09.00-15.00
  Chủ Nhật: Nghỉ

 • 39 Hoàng Văn Thụ, Tp. Huế
 • 098.500.5969
 • salonphuongnguyenhue@yahoo.com
 • Thứ 2 – Thứ 6: 08.00-20.00
  Thứ 7: 09.00-15.00
  Chủ Nhật: Nghỉ

 • 39 Hoàng Văn Thụ, Tp. Huế
 • 098.500.5969
 • salonphuongnguyenhue@yahoo.com
 • Thứ 2 – Thứ 6: 08.00-20.00
  Thứ 7: 09.00-15.00
  Chủ Nhật: Nghỉ

Để lại thông tin để được tư vấn